Vakanties 2017/2018

Herfstvakantie: 23 okt. t/m 27 okt.
Kerstvakantie: 25 dec. t/m 5 jan.
Voorjaarsvakantie: 26 feb. t/m 2 mrt 
Goede Vrijdag en Pasen: 30 mrt. t/m 2 april
Koningsdag: in meivakantie
Meivakantie: 27 april t/m 4 mei
Hemelvaart: 10 en 11 mei
Pinksteren: 21 en 22 mei
Zomervakantie: 23 juli t/m 31 aug. 

PeutersBijeen Voor peuters vanaf 3 jaar

Inschrijfformulier 


Wilt u uw kind aanmelden bij één van de Bijeen scholen download dan hier het aanmeldingsformulier

aanmeldingsformulier zij-instroom

Bestuur

De Stichting Bijeen heeft een dagelijks- en een algemeen bestuur. De Stichting wordt bestuurd op afstand. De dagelijkse aansturing is in handen van de algemeen directeur Zweers Wijnholds. De algemeen directeur houdt zich vooral bezig met onderwijs inhoudelijke zaken, personeelszaken, financiën en beheer.

Het bestuur van de Stichting Bijeen wordt gevormd door;

- Mevr. A. Bouckaert, voorzitter
- Dhr. M. van Rij, penningmeester
- Dhr. H.H. Post, bestuurslid

Het bestuur vergadert 5 keer per jaar. De informatie komt binnen middels de begroting, tussentijdse rapportages, het jaarverslag en in overleggen met de algemeen directeur over algemene beleidszaken. Het bestuur kan ook zelfstandig verzoeken om informatie, richting de algemeen directeur doen.

Nieuwe leden voor het bestuur worden voorgedragen door het zittende bestuur aan de gemeenteraad van de gemeente Hoogeveen. De Raad stelt de benoeming vast. Werving van nieuwe bestuursleden verloopt via openbare inschrijving en via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Bij de werving en de selectie van nieuwe bestuursleden wordt gestreefd naar leden met een specifieke kennis op het gebied van onderwijs, beheer, financiën en juridische zaken. Het bestuur is bereikbaar via het stafbureau van de Stichting Bijeen.