Nieuws

Obs Apollo bestaat 50 jaar!

Groots feest: obs Apollo viert haar 50-jarig bestaan. Deze bijzondere mijlpaal werd groots gevierd met een feestweek. Tijdens deze feestweek hebben de leerlingen en leerkrachten van verschillende activiteiten kunnen genieten. Als finalenummer hebben de leerlingen met elkaar een fantastische circusshow opgevoerd voor publiek. Klik op de volgende linkjes voor een mooie sfeerimpressie. 

Kindcentrum Wolfsbos

Klik hier voor het nieuwsbericht over KC Wolfsbos. Daarnaast is er een filmpje om een sfeerimpressie te krijgen. Het filmpje wat betreft de sfeerimpressie is tijdens het persmoment van 7 maart getoond. Klik hier voor het filmpje.

Beachvolleybaltoernooi 2019

Op initiatief van onze leerkrachten bewegingsonderwijs, werd in 2018 het eerste SPORTIEF BIJEEN beachvolleybaltoernooi georganiseerd. Het bleek een groot succes met maar liefst 16 fanatieke teams. Ook dit jaar willen de werkgroep Sportief Bijeen het jaar weer sportief afsluiten. Klik hier voor meer informatie. Heb je al een team? Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier.   

 

 


Vacatures

Op dit moment staat er geen vacatures open binnen Stichting Bijeen. 

 


 

Vakanties 2018/2019

Herfstvakantie: 22 okt. t/m 26 okt. 2018
Kerstvakantie: 24 dec. t/m 4 jan.2019
Voorjaarsvakantie: 18 feb. t/m 22 feb. 2019 
Meivakantie: 19 april t/m 4 mei 2019
Goede Vrijdag/Pasen in meivakantie
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 aug.2019

PeutersBijeen Voor peuters vanaf 3 jaar

Inschrijfformulier 


Wilt u uw kind aanmelden bij één van de Bijeen scholen download dan hier het aanmeldingsformulier

aanmeldingsformulier zij-instroom

GMR

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsraad.

Binnen de Stichting Bijeen werken 13 openbare basisscholen. Elke school heeft een eigen medezeggenschapsraad. Deze verplichting zien de scholen tevens als een uitdaging. Want in een goede samenwerking tussen leerkrachten en ouders komen de beste dingen tot stand. Wat is een school zonder de inbreng en medewerking van de ouders? Juist vanuit de didactische invalshoek van de leerkrachten en de betrokkenheid van de ouders, wordt er een juiste balans gevonden waardoor naar school gaan, leuk, leerzaam en prettig is.

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is aan regels gebonden. De grootte hangt af van het aantal leerlingen op school, maar de verdeling tussen leerkrachten en ouders is altijd 50:50.

Leden zitten voor minimaal 3 jaar in de medezeggenschapsraad.

 

Hoe kom ik in de MR?

De medezeggenschapsraad of MR wordt gekozen door de ouders en de leerkrachten. Iedere leerkracht en iedere ouder die een kind op de school heeft, is stemgerechtigd en kan ook overwegen zich kandidaat te stellen. Dat moet schriftelijk. Als aan alle regels is voldaan wordt de lijst met kandidaten 6 weken voor de verkiezing bekend gemaakt. Stemmen gaat schriftelijk, anoniem en geheim.

 

Wat doet de MR?

Minimaal 2 keer per jaar heeft de MR de gelegenheid om het beleid van de school te bespreken. Daarnaast heeft de MR het recht om op verzoek vaker bijeen te komen. Daarnaast moet de MR instemming verlenen als de school haar onderwijskundige doelstelling gaat veranderen, het school- of leerplan gaat wijzigen, het reglement of de taak van de ouders binnen de school.

Advies wordt gevraagd aan de MR als de school van grondslag wil wijzigen, bij het meerjarig financieel beleid, bij uitbreiding of inkrimping van de school, bij fusie of andere belangrijke beleidsbeslissingen.

Meer informatie over de MR kunt u vragen op school.

 

Wat doet de GMR?

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting openbaar primair onderwijs van de gemeente Hoogeveen, Bijeen.

Omdat de 13 openbare basisscholen in Hoogeveen samenwerken, is er naast een medezeggenschapsraad per school, ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. De leden worden verkozen door de 14 medezeggenschapsraden. Uit hun midden worden 9 leerkrachten en 9 ouders gekozen tot lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De leden worden steeds gekozen voor een zittingsduur van 2 jaar.

Minimaal 2 keer per jaar bespreekt de GMR de gang van zaken bij alle 13 scholen. Als er aanleiding is kan dit vaker plaatsvinden.

Een compleet overzicht van de regels, reglementen en statuten kunt u hieronder downloaden.

Statuut GMR

Reglement GMR

Huishoudelijk reglement GMR