Cascaderun 2019


Ready? Set! Go! Op 14 april 2019 wordt de Cascaderun in Hoogeveen georganiseerd. Wil je meelopen voor stichting Bijeen? Klik dan hier voor het aanmeldingsformulier en geef je op voor 1 maart! 

 

 

 

 


Vacatures

Op dit moment staan er twee vacatures open binnen Stichting Bijeen: 

- een vacature voor een Intern Begeleider op basisschool de Schuthoek. Klik hier voor de vacaturebeschrijving. Voor de werkbeschrijving kunt u hier klikken

- Een vacature voor leerkracht groep 1/2/3 op openbare basisschool de Driesprong in Nieuwlande. Klik hier voor de vacaturebeschrijving.

 


 

Vakanties 2018/2019

Herfstvakantie: 22 okt. t/m 26 okt. 2018
Kerstvakantie: 24 dec. t/m 4 jan.2019
Voorjaarsvakantie: 18 feb. t/m 22 feb. 2019 
Meivakantie: 19 april t/m 4 mei 2019
Goede Vrijdag/Pasen in meivakantie
Hemelvaart: 30 en 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 15 juli t/m 23 aug.2019

PeutersBijeen Voor peuters vanaf 3 jaar

Inschrijfformulier 


Wilt u uw kind aanmelden bij één van de Bijeen scholen download dan hier het aanmeldingsformulier

aanmeldingsformulier zij-instroom

Raad van Toezicht

 

De Raad van Toezicht van de Stichting Bijeen wordt gevormd door:

- Mevr. A. Bouckaert, voorzitter
- Dhr. M. van Rij, lid Raad van Toezicht
- Dhr. B.Vriezenga, lid Raad van Toezicht
- Mevr. C.Tulleken, lid Raad van Toezicht

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen, BIJEEN,  is het bevoegd gezag voor de dertien openbare basisscholen die zich binnen de gemeente Hoogeveen bevinden.

In 2017  heeft de gemeenteraad van de gemeente Hoogeveen ingestemd met het invoeren van een nieuw bestuursmodel voor BIJEEN. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eis tot scheiding van de functies van bestuur en het toezicht daarop. Ook past het nieuwe bestuursmodel beter bij het openbaar primair onderwijs van de toekomst.

Met deze overstap naar een andere bestuursvorm is ook de taak van de gemeenteraad veranderd. Het recht op goedkeuring van de begroting en het recht op instemming met het jaarverslag wat sinds de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs in de gemeente Hoogeveen tot de taak van de gemeenteraad behoorde, is hiermee overgedragen aan de Raad van Toezicht van stichting BIJEEN.
 
De gemeenteraad behoudt het recht om de leden van de Raad van Toezicht te benoemen en voert jaarlijks overleg met het bestuur van BIJEEN. De overheidsverantwoordelijkheden zijn hiermee volgens zowel de gemeenteraad als BIJEEN voldoende gewaarborgd.

De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij de beleidsontwikkeling en de uitvoering van de bestuurstaken oog houdt op het belang van de totale organisatie en de maatschappelijk functie van de stichting.

De directeur bestuurder (College van Bestuur) bestuurt de stichting en dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

Raad van Toezicht:

- Mevr. A. (Anneli) Bouckaert, voorzitter
- Dhr. M. (Menno) van Rij, lid Raad van Toezicht
- Dhr. B. (Berrie) Vriezenga, lid Raad van Toezicht
- Mevr. C. (Carla) Tulleken, lid Raad van Toezicht

College van Bestuur:

-       Dhr. Z. (Zweers) Wijnholds        - Directeur Bestuurder