Vakanties 2017/2018

Herfstvakantie: 23 okt. t/m 27 okt.
Kerstvakantie: 25 dec. t/m 5 jan.
Voorjaarsvakantie: 26 feb. t/m 2 mrt 
Goede Vrijdag en Pasen: 30 mrt. t/m 2 april
Koningsdag: in meivakantie
Meivakantie: 27 april t/m 4 mei
Hemelvaart: 10 en 11 mei
Pinksteren: 21 en 22 mei
Zomervakantie: 23 juli t/m 31 aug. 

PeutersBijeen Voor peuters vanaf 3 jaar

Inschrijfformulier 


Wilt u uw kind aanmelden bij één van de Bijeen scholen download dan hier het aanmeldingsformulier

aanmeldingsformulier zij-instroom

 

Stage lopen en afstuderen bij Stichting Bijeen

Op het moment dat je stage loopt ben je eigenlijk  al aan het solliciteren!

Stage lopen bij Stichting Bijeen biedt veel voordelen:

 • Veel studenten die de afgelopen jaren afgestudeerd zijn en stage gelopen hebben in Hoogeveen, hebben een baan op één van de scholen. De stichting Bijeen wil nog steeds graag talenten spotten en vooral vasthouden voor de toekomst.
 • Alle 14 scholen aangesloten bij de stichting Bijeen doen in principe mee en geven aan hoeveel stageplekken zij komend schooljaar beschikbaar hebben.
 • Studenten in het derde en vierde jaar krijgen een stagevergoeding.
 • Er is een grote variatie in soort school/onderwijs:  kleine dorpsschool,  brede school, scholen in nieuwe wijken maar ook scholen in achterstandswijken. Iedere school met zijn eigen specifieke visie en missie.
 • Alle studenten van de Stenden Hogeschool die de dagopleiding volgen, zowel voltijd als deeltijd, zijn welkom.
 • Studenten uit het eerste en tweede jaar worden geplaatst. Dit wordt gedaan in overleg met de stage coördinator van Stenden en de Stichting Bijeen. In principe loopt de student elk jaar op een andere school  stage.
 • Na het tweede jaar van de Pabo Meppel kunnen studenten kiezen om hun teamstage bij de Stichting Bijeen te volgen. Teamstageschool  is vanaf schooljaar 1012-2013 de Goudvink.
 • Na het derde jaar wordt de studenten een LIO plek aangeboden. De student kan dan aangeven in welke groep hij/zij wil afstuderen. Met de scholen wordt dan bekeken waar de student het hardst nodig is.

Stichting Bijeen heeft vanaf schooljaar 2012-2013 gekozen voor een nieuwe vorm van begeleiding. Er is een stagecoördinator aangesteld die de stages van alle studenten gaat begeleiden en centraal aanspreekpunt is voor alle studenten, de stagescholen en de Pabo’s. Daarnaast is de stagecoördinator ook de coach van de teamstageschool en tevens degene die talentvolle studenten onder de aandacht brengt van Stichting Bijeen.

De stagecoördinator begeleidt ook de mentoren van de studenten in de diverse groepen met de nadruk op Pabo 1 en 2. Voor de mentoren van Pabo 3 en 4 (teamstage en LIO) is het volgen van een mentoren cursus verplicht. Deze wordt verzorgd door de PABO Meppel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. L. Kardurk lia.kardurk@gmail.com

Stagiaires die al een stageplaats aan een school hebben kunnen onderstaande formulieren downloaden:

Formulier Aanmelding stagiair en aanvraag stagevergoeding.

Formulier Loonheffing.

Invallen bij Bijeen

Bijeen, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen zoekt afgestudeerde of binnenkort afstuderende leerkrachten, vakleerkrachten en onderwijsassistenten, die het boeiend vinden om op onze scholen in te vallen bij ziekte en/of verlof.

Wat vragen wij?

De invaller voelt zich verantwoordelijk voor een kwalitatieve uitvoering van het onderwijs en heeft de volgende kennis en vaardigheden:

 • Een onderwijsbevoegdheid voor leerkrachten
 • Vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden;
 • Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
 • Communicatieve vaardigheden;
 • Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden;
 • Flexibiliteit;
 • Voorstander is van openbaar onderwijs

De onderwijsassistent is in het bezit van een MBO IV diploma onderwijsassistent.

Wat bieden wij?

Bijeen  biedt een invalbaan in een plezierige werkomgeving. Op onze basisscholen kun  je terugvallen op collega’s om je te ondersteunen en te adviseren bij je taak. Het salaris is conform de financiële arbeidsvoorwaarden CAO Primair Onderwijs.

De procedure

Bijeen  hanteert een procedure voor nieuwe invallers. Regelmatig worden kennismakingsgesprekken gehouden en daarna worden nieuwe invallers op de invallijst toegevoegd. Sta je op de invallijst, dan krijg je ook de interne vacatures toegestuurd. De inzet en beschikbaarheid wordt één keer in de twee weken per e-mail bijgehouden.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met mevr. Renate Wiggers.

E-mail: r.wiggers@bijeen-hoogeveen.nl of tel: 0528-234599.


Sollicitatie

Als u geïnteresseerd bent om uw carrière in het onderwijs bij Stichting Bijeen te starten als invalleerkracht vul dan onderstaand inschrijfformulier in en mail deze samen met de volgende documenten:

* Inschrijfformulier (hier te downloaden)

* uw C.V.

* kopie van uw diploma's

* kopie ID

* loonheffingsverklaring (hier te downloaden)

aan r.wiggers@bijeen-hoogeveen.nl of stuur dit op naar:

Stichting Bijeen
T.a.v. Renate Wiggers
Postbus 2113
7900 BC Hoogeveen

Indien wij alle benodigde documenten in ons bezit hebben, volgt er een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Na dit kennismakingsgesprek wordt u op de invallijst geplaatst.